LITERÁRNÍ NOVINY, č. 31 / 6. srpna 1997, strana 14

Petr Pavlovský, Othello jako kvartet