Něžně a jemně paralytická besídka z obrozeneckých básní 
Josefa Vlastimila Kamarýta, Miloty Zdirada Poláka, 
Františka Rubeše aj.

Osou, kolem níž se představení motá, je fraška Jana Nepomuka Štěpánka: „Kyž bych se byl neoženil“.
Vše pak je vydatně doplněno - takřka mystifikačně - poezií smíchovského typografa Stanislava Mráze. A bouřliváka T. R. Fielda. Autorem lexikálních hesel je oblíbený Jakub Hron-Metánovský
 

PREMIÉRA: v bytovém divadle

Za výpomoci Miloše Sládka (PNP) sestavil a zrežíroval Radim Vašinka.

HRAJÍ: Irena Hýsková, Klára Matoušková, Miloš Rotter, Jiří Sládeček, Eva Svačinková, Petr Škopek, Lena Tomšů, Radim Vašinka, Jana Vodseďálková-Miškovská, Jitka Žemlová a k případné alternaci je připravena i Lucie Vašinková.
TÉŽ HRÁLI: Tomáš Boněk, Robert Vrchota, Magda Balcarová


 


Několik ukázek: 

Bez češtiny byl bys Ital,
kdybys mluvil italsky
Maďar, kdyby maďarsky,
Slovák, jestli slovácky!
Avšak česky, jes-li Čech.
To si na paměti nech!

NOSKYTL - exhibicionista; zvrhlík, který obchází místa, v nichž děti se rády zdržují, a znenadání před nima se obnažuje vpředu nebo vzadu. Žena toho druhu je arci noskytle. 

Podivný se pohled v sadu
pacholatům naskytl,
před nimi stál - vpředu, vzadu
obnažený noskytl. 
(Éda - zpustlík) 

Libomír byl švarný hošík;
krásný byl, co kvítí košík,
tvář měl plnou červánek,
skákal jako beránek.
Uhřát v čeku doskočil -
světa více nezočil.