LIDOVÉ NOVINY, 5. února 2002

Jiří Brixi: Radim Vašinka vytváří průniky světů