SVĚTOVÁ PREMIÉRA: 30. ledna 2008
HRAJÍ: Miloš Rotter, Štěpán Smolík, Radim Vašinka, Lena Tomšů, Irena Hýsková, Jan Lukeš, Pavel Urík, Petr Škopek, Petra Černohorská, Veronika Chruščová, Lucie Vašinková, Isabela Balónová a Jiří Sládeček
SVĚTLA A ZVUK: Jiří Sládeček
ASISTENCE REŽIE A PRODUKCE: Irena Hýsková
REŽIE A VÝPRAVA: Radim Vašinka

Ke hře tohoto rumunského autora, pojednávající o rozporu mezi osobními a obecnými zájmy jsme se dostali čistě náhodou. Zatím, neznaje její důsledek, zdráhám se říci, že šťastnou. Text mne zaujal nejen svojí formou a inteligentními vtipnými dialogy, ale i myšlenkou. O níž jsem byl tehdy přesvědčen, že jí rozumím. Zaujala i naše herce. A provokovala nás k pokusu převést tuto hru, psanou pro normální divadlo, tím mám na mysli standardně velkou scénu, do podmínek toho našeho miniprostoru 6 x 3 m, vybaveného primitivními světly, nedokonalou zvukařskou technikou a herci, přivyklými jinému repertoáru, a tedy do jisté míry i jinému druhu herectví, herectví stylizovanějšímu, pracujícímu s nadsázkou a v žánru, kterému se ona velká divadla věnují jen velmi ojediněle. I s tím rizikem, že pro některé role nemáme zrovna nejideálnější obsazení.

 

 

I dali jsme se do toho, riskovali jsme, a plni nervózního očekávání zvědavě vyčkáváme ortel diváků. O to nervózněji, že jsme se v průběhu nácviku dozvěděli, že jde o světovou premiéru Ţuculescovy hry. Což je zajímavá historie, s níž nás seznámil autor:

„Za komunistů mi zamítli publikování divadelních her, protože jsem odmítnul změnit to, co požadovala změnit cenzura!!! Změnit byť jen jedinou repliku. V té době se u nás mohly hrát pouze hry, které vyšly tiskem!! Tedy ty cenzurované. Proto jsem přestal divadelní hry psát… Po revoluci mi vyšel první svazek divadelních her teprve v roce 2004!! Působil jsem spíše jako režisér studentského divadla a v televizi.“ Tolik autor.

Račte se tedy seznámit s výsledkem našeho zápasu a snažte se zodpovědět otázku, vyplývající z onoho „aneb“ v názvu hry:

kdo vlastně má dát komu přes držku a proč?