Výjev ze života antilop: „… Když Bílí přicházejí, Černí před nimi často prchají. Bílí je chytají do lasa a Černí jsou donuceni stavět železnice nebo silnice…“
Tomáš Rychlý, Kamil Kessler


Výjev ze života antilop: „… Jedna antilopa stojí nehnutě na skále a dívá se k vesnici…“
Lucie Vašinková, Moe Binarová


Výjev ze života antilop: Petra Černohorská jako umírající antilopa


Kůň na ostrově: revoltující koně
Moe Binarová, Lucie Vašinková, Petra Černohorská


Prévertovo vyprávění: „… odsouzenec klečel u špalku jako ve středověku, kat, celý v rudém, zvedl sekeru…“
Petra Černohorská, Moe Binarová


Prévertovo vyprávění: „…Kat byl v redingotu a odsouzenec měl nad hlůavou ostří gilotiny…“
Petra Černohorská, Moe Binarová


Nespokojený dromedár: „… Už hodinu a tři čtvrti mluvil nějaký tlustý pán…“
Tomáš Rychlý, Petra Černohorská, Kamil Kessler, Lucie Vašinková, Moe Binarová


Nespokojený dromedár: „… A přitom to byl dromedár a byl velice čistý.“
Lucie Vašinková


Radim Vašinka, přednášející Prévertovy vzpomínky.