Šark s komisařem straží léčku. (Tomáš Rychlý a Kamil Kessler)