Padouchové nepozorovaně naslouchají. (Smolík, Veselý, Rychlý, Kessler)