Zpěvačka v baru zpívá o lásce. Květinářka. (Hýsková, Vašinková)