Upozornění autora a interpreta!

Po ovacích málem ve stoje, jichž se tomuto představení dostalo na premiéře a úplném propadu na 1. repríze, rozhodlo se řiditelství našeho divadelního klubu a představenstvo Krytového divadla vydat následující upozornění-varování, k němuž se vřele přiklonili jak autor veršů, plukovník Vašinko (pseudonym), vedením divadla právě za tuto inscenaci navržený k povýšení na generála, tak interpreti textů představení! Pečlivě si přečtěte níže vypsané třináctero, dříve než učiníte objednávku či uzříte představení!

Třináctero, určené návštěvníkům představení
„Jinošství, mužství, kreténství“


Upozorňujeme, že poezie, jíž jsme se dali do služeb, není tou poezií, s jakou se běžně setkáváte, jak už sám název představení výrazně naznačuje:

1. je mírně výstřední tím, že je pochopitelná, byť přeplněná překvapivými pointami
2. interpret se úpěnlivě snaží interpretovat verš jako člověk a ne jako umělec, v důsledku čehož
3. z hlediště mohou být v průběhu produkce vykázáni tzv. ctitelé poezie, vyvracející vzdychajíce oči k nebesům, dávajíce tak najevo svou nenormální vztah k Poezii s velkým P
4. autor sám se v ní sice zrcadlí, však s notnou dávkou sebeironie
5. s čímž souvisí i upozornění, že je i téměř neuctivě humorná
6. v průběhu představení je možno i nutno se smát, ba i řehtat, jak tomu bylo při premiéře
7. což nebrání citlivým duším nezaslzet a nesetřít slzu bílým kapesníčkem
8. je výrazně erotická, byť ne zvrhlá
9. účinkující dívčiny jsou sice oděny velice spoře , ale působí mile a cudně, ba téměř roztomile
10. aniž bychom trpěli nevrlostí proti příslušníkům třetího pohlaví, je pocitově přístupnější buď jednomu či druhému
11. obsahuje i funkčně použitá tzv. sprostá slova
12. návštěva se nedoporučuje, leč na vlastní nebezpečí, prudérním návštěvníkům starším padesáti let, náchylným k srdečním a estetickým kolapsům
13. večer je nepřístupný mládeži do patnácti let, psům, kočkám, ortodoxním věřícím a skautům

 

V zájmu představení děkujeme za pochopení!

Vedení Krytového divadla,
plk. Vašinko (pseudonym) a účinkující