Fotogalerie ze setkání přátel Jana Vladislava
při příležitosti jeho narozenin

Setkání přátel zahájil hlavní organizátor - Jiří Gruntorád


Oslavenec, básník Jan Vladislav, přebírá v přítomnosti občana Václava Havla kolektivní dar účastníků tohoto setkání –
sborník zdravic k 85.narozeninám


Václav Havel žehná zelňačku paní principálové


Zelnou polévku je správné zapíjet, aby bylo možno znovu vychutnat
její jedinečnou chuť (ročník 2008)


Jan Vodňanský jako pomník sebe samého


Únavný přednes notoricky známých Maršálů vyžádalo si svoji daň:
Mistr si musel mezi po každém čtvrtém verši vždy na chvilku zdřímnout –
 inu, není už nejmladší


Principál se propaluje svým pronikavým zrakem v samu dřeň Mistrovy poezie, přednesené jemu na počest


Básník přistižen při poslechu svých veršů, jak myšlenky se toulají mu
v dáli, v pozadí malíř Jiří Voves


Principálův zaklel svým kouzelným přednesem posluchače do podoby Blanických rytířů


Sám principál se nakonec hroutí pod vahou krásy Mistrových veršů


Rozjařený Vladimír Binar se snaží v přítomnosti muzikanta Pavla Jurkoviče a vědce Martina Machovce uhradit starými tuzexovými bony
svoji útratu u nic nechápající spolupořadatelky Kateřiny Volkové 
(v pozadí skrytě přítomní Jan Skácel a Vladimír Mikulášek)


Sličná  Kateřina Krusová, režisérka, Jan Placák, galerista a antikvárník, vpravo dvě dámy přišedší z Francie.


Michal Matzenauer, v minulosti náš častý host, autor jarmarečního obrazu z chodby před vstupem do našeho divadla


O hosty se starala i paní Růženka, básníkova přítelkyně.


Vlevo sociolog Tomáš Vrba, vpravo básník Prokop Voskovec (přijel z Paříže)


Spisovatel Lubomír Martínek


Surrealista Petr Král, v pozadí Vladimír Justl, literární polyglot


Nakladatel Vladislav Zadrobílek, muž mnoha profesí


Paní Suzette Hejdová, Jan Patočka a básník Zbyněk Hejda


Režisér Josef Protiva


Zdeněk Vašíček, archeolog, historik, bývalý mukl a exulant


Gerald Turner


Toť on, toť Gerald Turner, doprovázející svůj zpěv oslnivou hrou
na lžíce (laskavě zapůjčených z bufetu paní principálovou)


Principál se svojí nedbalou elegancí plaše naslouchá
produkci Geralda Turnera


Nebohý Martin Machovec se svěřuje Vladimíru Binarovi s nočními můrami svých literárně vědeckých pochybností  o inspirativní roli Jakuba Demla
v Magorově díle


Paní principálová Irena Hýsková  se snažila přispět všemi svými silami
k dobré náladě, ale moc si toho neužila, neb každý měl tuto skvělou
českou herečku za najatou bufetwooman


Jan Vladislav se bavil

[Fotografie dodal Jiří Gruntorád]