DIVADELNÍ NOVINY, č. 10, roč. 10, 15. května 2001

Jan Kerbr: A já jsem Král Máje