zpět do rubriky Z divadla

Paní a pánové, ctěné slečny, milí výrostkové!

    Realita našeho divadelního podnikání nás nutí otisknout tuto úpěnlivou výzvu k národu!

   Všechna vyprodaná představení inscenace "Vrať mi moje játra" jsou jevem velice útěšným. Dokonce jsme vyprodaní o 14 dní dopředu, což se nepovedlo ani panu režiséru Krejčovi, když po rozpadu režimu znovu otevřel své Divadlo za branou, jež zašlo na mizernou návštěvnost.
    Tedy: pokud jde o "Játra", jsme na tom až přespříliš dobře. Leč návštěvnost dalších našich titulů je do té míry tak nevyrovnaná, že bychom mohli pana Krejču následovat, což bychom neradi, jsa podzemními.
    Vážení diváci a příznivci! Menší pozornosti se těšící tituly našich komedií jsou vypraveny se stejnou péčí jako ta vaše "Játra"! Nedejte tedy nezaslouženě zavadnout svěžím květům naší a Prévertovy "Roury k rouře pasující", "Dusíku" Reného ďObaldii, v němž můžete na vlastní oči sledovat průběžný proces vyradýrování mozku žoldáka, či skvěle nejen secvičených, ale i odehrávaných skic sice klasiků ruské dramatické literatury, leč hraných česky, byť dle našich představ lépe než rusky. Ti, kdož viděli, užasli nad našim mistrovstvím v oboru skoro realistického herectví. Formálně nenápadná inscenace dramatu N.V.Gogola a Saltykova-Ščedrina představuje - dá se říci - jeden z vrcholů našeho krytového herectví, naprosto nesrovnatelného se šmírou velkých divadel, byť je v nich narovnáno bezpočtu nositelů Lvů, Tigrů a jiných laurů, po nichž prahla široká herecká obec našich kamenných kolegů, jimž zrušili titulaturu zasloužilých a národních umělců obojího pohlaví.
    Tajně jsme doufali, že naše ctěné publikum, nadšené jednou z našich produkcí, přijde i na jinou. Nikoliv. Což nás velice mrzí.
    A stejně je tomu i s tituly našich literárních večerů, kdy nekonvenční interpretační mistrovství našich předních krytových herců, není ani z poloviny vyváženo počtem diváků. Kteří i tady zahrnou masovým nezájmem autory tak výtečné, jako je Jan Moštěk, Vladimír Holan a jiní, jim na roveň postavení.
    Škodíte sami sobě, přípravujete-li se o nevšední průběh jednoho z večerů svého života. V prostředí plném laskavosti, vzájemné úcty a ohleduplnosti.
    Naši milí diváci, milí příznivci, nedejte prosím zahynouti nám ni budoucím. A v neposlední míře i sami sobě.
 

Ve veškeré úctě
Radim Vašinka, nezávislý principál