zpět do rubriky Z divadla

L' ÉGALITÉ!


    Krátce poté, co principálová Irena Hýsková odhalila v tramvaji identitu ideového poradce ministra Jandáka, Miroslava Kučery, poznavši jej mezi cestujícími a obdařila jej programem Krytového divadla Orfeus, zakopnul náš principál, chodící vratkým krokem a s pomocnými holemi, navíc oslabeného zraku, v šeru podzemní chodby, vedoucí do našeho klubu, o špatně neuniformovaného příslušníka Ministerstva vnitra, kterak připlíživ se k pancéřovaným dveřím našeho Krytu, snaží se naslouchat, co se za nimi mluví. V nastalé potyčce objevili herci divadla u něj notýsek, do nějž si toto nepěkné individuum zaznamenávalo jména diváků-návštěvníků klubu, kterými se coby heslem prohlašovali pořadatelské dvojici u vchodu. Orgán byl vystrčen na ulici. Herci pak ještě zabránili návštěvníkům stavět na ulici barikádu. Principál, jenž po pádu utrpěl bouli, zvažuje podání žaloby pro ublížení na hlavě.
    Souvislost mezi Kučerou, fízlem a principálem je zcela jednoznačná: po výtržnostech v Paříži a okolí chtějí i u nás ti nahoře zvědět jak je dole.
    Při této příležitosti vydává vedení spolku následující prohlášení:
    Divadlo Orfeus se již po léta snaží ve všech svých podobách systematicky pozvedat kulturní úroveň a inteligenční kvocient všech nenormálních sociálních skupin, z nichž se rekrutuje naše návštěvnictvo a znepříjemnit tak všem vládnoucím partám vládu nad lidem. Nicméně je i jisté, že neusilujeme, aby naše nezvedená mládež podpalovala stříbrně a zlatě metalýzované automobily našich poctivých zbohatlíků či šířila třídní nenávist, což je blbost, protože jednak je to zakázané a jednak se dotyčná šíří sama od sebe.
   

    K tomu dodáváme:
 

    1. Jen blbost tajných institucí nás může podezírat na základě našeho frankofilního repertoáru z podílu na nemravnostech, jež se odehrávají ve Francii.
 

    2. Náš bývalý herec Jan Kašpar Páleníček, přesídlivší do Paříže a změnivší
svoji identitu překladem na Jeana-Gasparda Paleniceka, není naším rezidentem
a rozhodně nepatří mezi rozvraceče fr.společnosti, maje rodnou matku Francouzkou. Usídliv se ve své po tatínkovi cizině, učinil tak nikoliv jako emigrant-vyvrhel, ale - přiměřeně svému věku - poctivě buduje svůj rodinný krb, oženiv se s krásnou Japonkou, dnes již i téhož jména.
 

    3. V náš pak prospěch mluví fakt, že právě z Francie k nám zpátky utekla naše bývalá herečka M.B., byť si uvědomujeme že to může být i příčinou křivého výkladu tajnou policií, jež se může domnívat, že ona dívčina (dlela ve Fr.za účelem sebevzdělání!) je poselkyní importovaného zla.
 

    To vše by případně mohlo táhnout i hlavou pana poradce Kučery, který navíc našeho principála zná a ví, co od něj může čekat.
    Principál tímto ujišťuje jak pány fízly, tak i pana ministra, že s ministerstvy jejich charakterů již delší dobu nechce mít nic společného. A dokonce si kvůli tomu nechal vyoperovat žlučník.
 

                S pozdravem


Míru zdar!

R.V.,v.r.,

nezávislý principál