zpět do rubriky Z divadla

Principálova Zpráva o stavu Krytového divadla Orfeus u příležitosti zahájení jubilejní 13. sezóny tohoto divadelního klubu OS

Inspirováni zahájením další z našich sezón, rozhodli se členové divadelního kolektivu upravit tvář našich vstupních i vnitřních prostor:

 

a) kvůli zviditelnění naší existence a pro orientaci návštěv,
    b) kvůli zútulnění divadelního a literárně-dramatického prostředí a jeho okolí.

 

Zásadních změn doznává sám vstup do domu a to jak pořízením a osvětlením nového vývěsního štítu, tak i barevným řešením samotných domovních vrat, které se ukázalo být tak odvážným, že už prvního dne je někdo pozvracel. Přetřením dovolili jsme si trvat na svém, odolávajíce tlaku konzumního cítění veřejnosti.

Ve snaze omezit příliš nežádoucí vnitřní život psích generací obsypali jsme okolí domu chlorovaným pepřem.

Z průjezdu domu jsme pečlivě odstranili všechny injekční stříkačky, použité i nepoužité, zbytky po permanentně fetujícím dorostu, naší budoucnosti, bez ohledu na barvu pleti.

Prostor domovní chodby, přizdobený ve výši dvou metrů otiskem kanadských bot, jsme vymalovali na žluto. Stejně - za účelem zvýšení světlosti - jsme vymalovali i některé části divadelních prostor. Podle stavu finančních fondů.

Byvše třikráte vykradeni, zabezpečili jsme pancéřované dveře krytu elektrošokovým zařízením, zapůjčeným z kravského družstva.

Pro zajištění bezzápachového prostředí u těchže napustili jsme beton elektrickým nízkovoltovým proudem citlivým na močovinu, napojeným na domovní správu, které rychlým postupem proti proudu moči je schopno paralyzovat činnost nositele obojího pohlaví.

Veškera divadelní podlaha klubu je potřena novou vrstvou zdravotně doporučeného nátěru, činící ji hladkou a umožňující našemu čistícímu stroji bezodporový pohyb při jejím mytí sušenou vodou (novinka! - mokrou vodu k vlhnutí náchylné prostředí nepřipouští).

Nábytek přetřen nemastící politurou příjemného aroma, nezanechávající žádných stop na případném pozadí návštěvníků. (Případné reklamace u pořadatelské služby.)

Z řad pomocného personálu byly humánním způsobem odstraněny kyselé ksichty a nahrazeny osobami, schopnými budit libé pocity návštěvníků, mnohdy přicházejících k nám coby do oázy klidu, míru, pokoje a přátelství.

Vysáli jsme koberce a umyli nejen záchodové mísy, ale i umyvadlo.

Nezlomným kuřákům umožníme po představení si zakouřit u přistaveného čističe vzduchu. Pouze při absenci dr. Evy Králíkové!

Programově: některé z dlouhodobě hraných titulů přestáváme uvádět (Obaldiův Dusík, Seifert, Baroko), leda výjimečně, některé uvedeme jen při zvláštních příležitostech (Cami I. a II.), případně na přání.

 

    Z připravovaných titulů:

 

činohra: Roland Topor, Dítě pana Vavřince, výhledově pak v české premiéře: Radu Tuculescu, Letní zahrádka aneb Pojďme jim dát přes hubu,

literární večery: Robinson Jeffers - Hungerfield, R.M.Rilke -Píseň o lásce a smrti korneta Kryštofa Rilka (přel.L.Kundera), večer, věnovaný životu a dílu vězně svědomí, Jaromíra Šavrdy, a j.

 

Od všech těchto zlepšení a plánů si slibujeme kýžené zvýšení návštěvnosti. V případě nutnosti jsme s to proniknout i do podzemních prostor okolních domů. Pokračování příště. 

Radim Vašinka,

v.r. nezávislý principál a t.d. 

zpět do rubriky Z divadla