hlavní a jediná chodba – pohled k divadelnímu sálu