VÁNOCE V KRYTU

Ve sváteční době můžete u nás zažít takřka rodinný večer plný pohody a vzájemného porozumění s texty barokních kázání, vánoční poezie, na vážnou i veselou notu, jakož i vánočních her a hříček. Uslyšíte Staropražské jesličky, Chudé děti a opomenut není ani Děda Mráz. Večeru vévodí naše krevnaté provedení Rakovnické vánoční hry z roku 1684 nevšední svojí jadrnou češtinou.

Návštěvníci mohou dle vlastního uvážení a napečení přinést pochoutky a cukroví, které jsou pak našimi herci rozděleny na všechny stoly vánočního literárního salónu, pro společné ochutnávání.

Představení uvádíme vždy jen jednou v roce na Vánoce.

„… Silentium! Silentium! Pst! Pst! Mlčte! Mlčte! Spí miláček, umlkněte. Spí. Abyste nevzbuzovali ani procitnouti nedali milému, dokavadž sám nebude chtíti. …“